BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ iVAT (Hạ tầng M-Invoice)

ÁP DỤNG TỪ 22/11/2020

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ HSM (Ký M-Invoice)

  • Hỗ trợ thủ tục phát hành hóa đơn điện tử cho các Doanh nghiệp tại Biên Hòa – Đồng Nai.

  • Phần mềm hóa đơn điện tử không chịu thuế.

  • Giá chữ ký số HSM đã bao gồm thuế VAT 10%.

  • Phí khởi tạo đã bao gồm thuế VAT 10%, chỉ tính 1 lần đầu khởi tạo tài khoản.