BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ (Hạ tầng M-Invoice)

ÁP DỤNG TỪ 22/11/2020

 

BẢNG GIÁ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO (Hạ tầng M-Invoice)

GÓI CƠ BẢN ÁP DỤNG TỪ 16/08/2021

 

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ EASY-CA HSM

(Ký hóa đơn M-Invoice và Easy Invoice)

  • Hỗ trợ thủ tục phát hành hóa đơn điện tử cho các Doanh nghiệp tại Biên Hòa – Đồng Nai.

  • Phần mềm hóa đơn điện tử, quản lý hóa đơn, không chịu thuế.

  • Giá chữ ký số HSM đã bao gồm thuế VAT 10%.

  • Phí khởi tạo đã bao gồm thuế VAT 10%, chỉ tính 1 lần đầu khởi tạo tài khoản.