Các gói dịch vụ Hóa Đơn Điện Tử cho Doanh nghiệp mới thành lập


Gói CB1

660.000

Đã bao gồm 10% thuế
Số lượng: 300 số
Không hỗ trợ mẫu hóa đơn theo yêu cầu

Gói CB2

880.000

Đã bao gồm 10% thuế
Số lượng: 500 số
Không hỗ trợ mẫu hóa đơn theo yêu cầu

Gói CB3

1.100.000

Đã bao gồm 10% thuế
Số lượng: 1.000 số
Không hỗ trợ mẫu hóa đơn theo yêu cầu

Các gói dịch vụ Hóa Đơn Điện Tử cho Doanh nghiệp sử dụng nhiều


Gói NC1

1.650.000

Đã bao gồm 10% thuế
Số lượng: 2.000 số
Hỗ trợ mẫu hóa đơn theo yêu cầu

Gói NC2

2.750.000

Đã bao gồm 10% thuế
Số lượng: 5.000 số
Hỗ trợ mẫu hóa đơn theo yêu cầu

Gói NC3

4.400.000

Đã bao gồm 10% thuế
Số lượng: 10.000 số
Hỗ trợ mẫu hóa đơn theo yêu cầu

YÊU CẦU TƯ VẤN THÊM HOẶC ĐẶT LỊCH HẸN


Đầy đủ họ và tên người đại diện