Hóa đơn điện tử là gì?

– Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.

– Hóa đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Thế còn Hợp đồng điện tử?

– Theo Luật Giao dịch điện tử thì hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu (Điều 33). Thông điệp dữ liệu được hiểu là thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử (khoản 12 Điều 4).

– Hợp đồng điện tử có những điểm giống với hợp đồng truyền thống, đó là sự thống nhất ý chí giữa các bên và khi giao kết hay thực hiện đều phải tuân theo các chuẩn mực về hình thức của hợp đồng, chủ thể của hợp đồng, điều kiện hiệu lực của hợp đồng, chế độ trách nhiệm do vi phạm hợp đồng và giải quyết tranh chấp phát sinh.

Phần mềm hóa đơn điện tử iVAT.vn

– Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ hóa đơn theo đúng Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC…

– Người mua tức thời nhận được hóa đơn điện tử qua email, SMS và thực hiện tra cứu hóa đơn mọi lúc, mọi nơi qua Internet.

– Sẵn sàng kết nối với mọi phần mềm kế toán, bán hàng và các phần mềm quản trị khác để phát hành hóa đơn điện tử.

– Tương thích tất cả thiết bị di động.

LỢI ÍCH KHI DÙNG HÓA ĐƠN - HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ

TIẾT KIỆM

Tiết kiệm 90% chi phí in ấn, vận chuyển, lưu trữ và bảo quản hóa đơn

AN TOÀN

Không xảy ra cháy, hỏng, mất hóa đơn
Tăng độ tin cậy cho đối tác

NHANH CHÓNG

Người mua tức thời nhận được hóa đơn, rút ngắn thời gian thu nợ

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Giảm bớt việc sử dụng giấy, góp phần bảo vệ môi trường

CÁC NHÀ CUNG CẤP CHỨNG THƯ SỐ