• Giảm chi phí in ấn, gửi, bảo quản, lưu trữ, khai thác hóa đơn.

  • Thuận tiện cho việc hạch toán kế toán, đối chiếu dữ liệu, quản trị kinh doanh của doanh nghiệp, kê khai, nộp thuế.

  • Tăng tính an toàn cho hóa đơn khi hóa đơn điển tử có thể sao chép thành nhiều bản, tránh được các rủi ro, thất lạc, hư hỏng hóa đơn; nếu mất có thể yêu cầu cấp lại hóa đơn.

  • Quá trình thanh toán nhanh hơn.

  • Góp phần bảo vệ môi trường.